Todays

Wdrożenie wartości i standardów firmy

Wartości mają znaczenie

Budowanie silnej kultury firmy jest jednym z fundamentów jej sukcesów. Na kulturę firmy składają się jej wartości, wizja rzeczywistości, przekonania oraz standardy, wzorce i normy zachowań.

Kultura organizacji jest nieuchwytną zdolnością firmy do przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników, klientów, kontrahentów pozwalającą wytwarzać zyski. Silna kultura oparta na wartościach i standardach zachowań wpływa na przewagę konkurencyjną, która jest trudna do podrobienia przez innych.

Celem warsztatów KLASTER WARTOŚCI™ jest wsparcie kierownictwa i kluczowych pracowników firmy w świadomym wytworzeniu fundamentów kultury organizacyjnej, a w dalszym etapie skutecznego jej przenoszenia w codzienne życie firmy.

Proces wdrożenia wartości i standardów firmy.

Proces obejmuje dwa przenikające się wzajemnie obszary:

RDZEŃ IDEOLOGII FIRMY

Klarowne zdefiniowanie rdzenia ideologii jest podstawą tożsamości firmy i służy do tworzenia planów działań ukierunkowanych i osadzonych na deklarowanej ideologii.

STYMULACJA DZIAŁAŃ

Stymulowanie działań mających na celu przełożenie idei na rzeczywistość. Tak więc wartości i misja mają znaleźć swoje odbicie w standardach i normach postępowania, wzorcach zachowań, celach, planach i strategii firmy.

Metoda wdrożenia: edutainment

KLASTER WARTOŚCI™

Wdrażanie wartości i standardów przeprowadzamy zgodnie z modelem KLASTER WARTOŚCI™. Zakłada on, że skuteczne wdrożenie wartości i standardów powinno obejmować wszystkie istotne obszary firmy, w których wartości i normy przenikają się nazwajem, tworząc synergię działań. Zapobiega to "utknięciu" wartości na etapie deklaracji i zakomunikowania w firmie.

POKOJE KOMPETENCYJNE™

Techniki wdrażania wartości i standardów mają charakter wydarzeń edutainmentowych, to znaczy łączących ważne treści z formą szlachetnej rozrywki. Zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach, które noszą nazwę POKOJE KOMPETENCYJNE™. Zajęcia w poszczególnych POKOJACH KOMPETENCYJNYCH™ poświęcone są określonym kompetencjom i prowadzone są przez trenerów i facylitatorów z odpowiednich obszarów kompetencyjnych.

(model wdrożenia KLASTER WARTOŚCI™ oraz metoda POKOJI KOMPETENCYJNYCH™ stanowią własność intelektualną firmy Today"s Sp. z o. o. i objęte są ochroną prawną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.)

Etapy procesu

1. DESIGN WARTOŚCI

Cel: odkrycie i zdefiniowanie kluczowych wartości firmy oraz zaprojektowanie systemu ich wdrożenia we wszystkich istotnych obszarach działalności firmy.

2. DEKLARACJA MISJI

Cel: określenie najważniejszego zadania firmy, które jest służebnym celem w stosunku do otoczenia.

3. SESJA WIZYJNA

Cel: opisanie pożądanego i długoterminowego stanu rzeczy, który wyraża aspiracje i marzenia dotyczące firmy.

4. IMPLEMENTACJA WARTOŚCI

Cel: przełożenie wartości na codzienne praktyki wewnątrz firmy i w jej relacjach z otoczeniem.

5. REALIZACJA STRATEGII

Cel wytworzenie synergii celów w firmie, które są spójne z wartościami, misją i wizją.

6. ARCHITEKTURA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Cel: wytworzenie wśród wszystkich pracowników poczucia współodpowiedzialności za realizację wizji i kluczowych rezultatów firmy.


strona główna

Mieliśmy przyjemność pracować m.in. dla